GDPR

Ochrana osobních údajů

 1. Vyplněním formuláře udělujete souhlas provozovateli Svatební agentuře Tu ESTILO s.r.o., se sídlem Přítoky 111, Kutná Hora 284 01 IČO: 06516556 DIČ:CZ06516556 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail

 • jméno

 • příjmení

 • fakturační adresa

 • telefon

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajůCHCI VZÍT SOUHLAS ZPĚT