Zajímá Vás, kdy oslovit matriku a jaký by měl být další bod plánování Vaší svatby?

Na matriku je dobré jít v samém počátku plánování, pokud už máte zamluvený termín objektu, o kterém jsme se zmiňovali v předešlém blogu, aby se Vám termíny shodovaly. Doporučujeme kontaktovat matriku jako 2. bod Vašeho plánování. Můžete si tam nejdříve zavolat a domluvit si schůzku na datum a čas. Máte pak jistotu, že se budou věnovat pouze Vám a nebudete se zdržovat dlouhým čekáním. Před samotnou schůzkou si zkontrolujte své doklady, jejich platnost. Pokud máte už vybrané svědky pro svou svatbu, je důležité i je upozornit na platnost jejich dokladů v den svatby. (Jak postupovat v případě, že je žadatel cizinec, ještě v jednom z následujícím blogu rozvedeme.) Pokud ještě neznáte jména svědků, napište si do diáře poznámku a k platnosti dokladů se nezapomeňte dotazovat. Můžete si předem stáhnout i žádost o uzavření manželství, kterou je třeba vyplnit. Nebo se pro ni můžete předem zastavit. Budete pak dokonale připraveni.

Zjistěte si také akce, které se konají ve Vámi vybraném dnu a místě obřadu, aby ho plánované akce nenarušovaly. Překřičet závod, který se koná těsně vedle Vás, je téměř nemožné a velmi nepříjemné.

Každá matrika má jiné zvyky a svým způsobem i svá pravidla. Počítejte ale dopředu s tím, že sobotní termíny přednostně rezervují svým městským obřadním síním, zhruba do 13:00 hod. Kdo jste se rozhodli pro obřad mimo tuto síň, ať už se jedná o zámecké nebo zahradní obřady atd., Váš čas přijde až po 13:00 hod. Pokud plánujete svatbu jiný den než v sobotu, můžete si vybrat čas obřadu po dohodě s matrikou.

Některá matrika Vám sdělí i Vašeho oddávajícího, který je předem na termín stanoven, někde budete mít možnost si z oddávajících vybrat. Zrovna tak můžete požádat předem o proslov, mohou Vám umožnit si ho upravit, jinde ne. Také předsvatební schůzku nedělá každá matrika. Koná se v místě obřadu den před obřadem a jen pokud Vám neorganizuje a nekoordinuje obřad svatební agentura. V takovém případě držíme pevně opratě za Vás. Na takové schůzce Vás matrika seznámí s klasickým průběhem obřadu.

Koordinace a průběh obřadu

Průběh a scénář obřadu společně se snoubenci řešíme už v samém začátku. Snažíme se vnímat rodinu, požadavky a zvyky. Některé nevěsty nechtějí jít s tatínkem, jiná by chtěla, ale bohužel už nemůže. I ženich nemusí chtít jít první v průvodu, ale předposlední atd. Řešíme usazení rozvedených rodičů, scénář propojení rodin, které se mezi sebou neznají nebo znají, ale nekomunikují spolu. Když je scénář vypracovávaný podle požadavků snoubenců, seznámíme s jeho průběhem matriku. O celý průběh a chod obřadu se staráme my, jako svatební agentura. Tím pádem se předsvatební schůzka s matrikou nekoná, veškerou komunikaci a odpovědnost za chod svatby přebírá naše agentura.

S námi vypracovaným scénářem obřadu můžete po celou dobu příprav pracovat. Poté, co ho spolu několikrát projdeme, s ním máte možnost seznámit rodiče, svědky, družbu atd. Obzvláště pro rodiče a prarodiče je předem vypracovaný scénář obřadu vhodný. Jsou pak více klidnější a bez stresu.

Pokud koordinujeme a zdobíme obřad nebo ho jen koordinujeme, postaráme se o Vás i hosty už půl hodiny před samotným začátkem obřadu. Více o našich službách se dozvíte na společné konzultaci.

Před obřadem si ujasněte, zda a kdy pojedete na svatební dovolenou. V případě, že Vaše líbánky budou mimo ČR a nevlastníte-li cestovní pas, nahlaste tuto informaci matrice nebo koordinátorce předem, nejdéle však před obřadem, aby Vám nebyly střiženy růžky OP. Dohodněte se s matrikou na případném řešení.

Pokud jste se stali rodiči ještě před uzavřením manželství, připravte si rodný list Vašeho dítěte. Některá matrika ho požaduje předem, jiná v den obřadu.

Oslovení a titul

Pokud vlastníte titul a požadujete, aby Vás jím matrika oslovila, je nutné ho mít zapsaný v OP nebo doložit diplom. Nezapomínejte na svědky, i oni mohou mít titul a mohou požadovat jeho užívání při oslovení. Je dobré se předem společně domluvit. Obecně razíme pravidlo, že pokud nechce být titulována nevěsta, netitulují se ani ženich a svědci. Ale je to jen o domluvě, která musí předcházet obřadu. Také rozvednená žena nebo žena svobodná je-li matkou, je oslovována titulem paní.

Nikdy si neobjednávejte dovolenou po svatbě už na nové jméno. Doba vyřízení formalit se velmi liší, nemuselo by to dopadnout dobře. Můžete vycestovat na pas, který platí ještě 3 měsíce po uzavření sňatku.

Nedočetli jste se tu, co jste potřebovali? Napište nám, rádi Vám pomůžeme.